Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”

Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020» Cooperation Programme

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»

image

Interreg V-A «Гърция-България 2014-2020»
Програма за сътрудничество

Повече
Interreg

Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020» Cooperation Programme

MORE
programm

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ние си сътрудничим! Действаме заедно и всички печелим!

Image
Image
Image
Image
Image

Заедно, за ПО-ДОБЪР всеки ден!

logo

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове настраните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“

 

„Тази страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорно за ТЪРГОВСКАТА И ПРОМИШЛЕНА КАМАРА НА РОДОПИ и по никакъв начин не може да се счита, че отразява гледната точка на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат”