Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»

Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020» Cooperation Programme

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”

programm

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Interreg

Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020» Cooperation Programme

MORE
image

Interreg V-A «Гърция-България 2014-2020»
Програма за сътрудничество

Повече

We cooperate! We act jointly and we all win!

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
Image
Image
Image
Image
Image

Together, for a BETTER every day LIFE!

logo
«Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στη Συνεργασία Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»
«Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας»