ΝΕΑ

Τρίτη, 18 Απριλίου 2023 08:02

Πρόσκληση συμμετοχής στη 2η Συνέντευξη Τύπου για το έργο SeeG

Πρόσκληση συμμετοχής στη 2η Συνέντευξη Τύπου για το έργο SeeG

Tο «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης» σας προσκαλεί στη Συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Empowering Βusinesses Seeking Growth SeeG του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg V A Greece Bulgaria 2014 2020, στο οποίο συμμετέχει ως Επικεφαλής Δικαιούχος.

Το έργο SeeG στοχεύει στη δημιουργία προώθηση ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την επιχειρηματικότητα και υποστηρίζει τους επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες στις πραγματικές τους ανάγκες, προωθώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ τους αλλά και με τα μέσα ενημέρωσης.

Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V A «Ελλάδα Βουλγαρία 2014 2020».

More in this category: « 2ο Newsletter
logo
«Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στη Συνεργασία Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»
«Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας»