ΝΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων που…
Παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων που…
2η Παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων…
3η Παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων…
Σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Έργο «Empowering businesses Seeking Growth με το ακρωνύμιο SEEG» (επιχορήγηση…
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «Empowering Businesses Seeking Growth» με ακρωνύμιο “SeeG”.…
Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 09:35

Newsletter Ιανουαρίου

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 10:08

2ο Newsletter

Πρόσκληση συμμετοχής στη 2η Συνέντευξη Τύπου για το έργο SeeG Tο «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης» σας προσκαλεί στη Συνέντευξη…
logo
«Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στη Συνεργασία Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»
«Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας»