Програма за сътрудничество
INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”

This image for Image Layouts addon

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, които след 90-те години на миналия век,  благодарение на Програмата INTERREG „Гърция-България”, навлязоха в епоха на по-тясно сътрудничество.

Главната идея на INTERREG се базира на факта, че  съседните държави заедно могат да решават по-спешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата насърчаваме дейности, които сближават нашите народи.

Ако погледнем земята и реките, които си поделяме и продължим по пътищата, след това се обърнем към културата, храната и традициите, ще видим, че това, което се случва от едната страна на границата, се отразява и а другата. Необходимостта от съвместни дейности постепенно се превръща в нещо обичайно, а не в изключение.

Съсредоточаваме се върху Северна Гърция и Южна България, около общата ни граница. Всичките ни дейности се осъществяват в районите на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково.

Работим с  публични и  други институции от двете страни на границата, които могат да бъдат полезни и повлияят положително на голям брой жители чрез финансиране на широк спектър от дейности по конкурентоспособност, околна среда, култура, транспорт, здравеопазване и социални въпроси.

За горното, Европейският съюз, Гърция и България предоставят 130.000.000 евро за периода от 2014 до 2020 година!

Подобряваме сътрудничеството по теми от общ интерес и се справяме с предизвикателствата на съвременната епоха поефикасно и по-ефективно Нашата крайна цел е постигането на по-добър живот.

Сътрудничим си! Действаме заедно и всички печелим.

logo

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове настраните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“

 

„Тази страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорно за ТЪРГОВСКАТА И ПРОМИШЛЕНА КАМАРА НА РОДОПИ и по никакъв начин не може да се счита, че отразява гледната точка на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат”