EST. 2017

Managing Personal Finances

Personal
Consultancy

  View Service

  Small
  Business

   View Service

   Corporate
   Finance

    View Service
    •  2613 Katelynn Burg Suite 387
    •  sample@finatic.com
    •  636-052-5642

    Case Studies

    We bring the right people together to challenge established thinking and Drive Transformation.

    No item found!

    Our Clients

    Testimonials

    Image
    Client 1
    Client 2
    Client 3
    Client 4
    Client 6
    Client 7
    Client 8
    Client 6

    Top Stories

    Our Blogs

    The Pessimist is personified by my husband. Whenever the gets the smallest bit of bad news. Personified by my husband cools the largest creative bit of bad news.
    0
    Successfully completed cases
    0
    Highly specialised consultants
    0
    Satisfaction of our customers
    0
    Business excellence awards
    logo

    Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове настраните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“

     

    „Тази страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорно за ТЪРГОВСКАТА И ПРОМИШЛЕНА КАМАРА НА РОДОПИ и по никакъв начин не може да се счита, че отразява гледната точка на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат”