We Help People & Small Business

RESEARCH

Increasing Prosperity With Positive Thinking

Image
Businesses at present had create generated effective outlanders popping advertising.

Our Expertise

Financial Services

Case Studies

We bring the right people together to challenge established thinking and Drive Transformation.

No item found!

Why Choose Us

We are here to manage your
finance with experience

0
Successfully completed cases
0
Highly specialised consultants
0
Satisfaction of our customers
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

Financial report

Annual Publications

Image

Published: 18th Jul 2019

The Finance Report Request

Image

Published: 18th Jul 2019

Statement Preparation And Reporting

logo

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове настраните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“

 

„Тази страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорно за ТЪРГОВСКАТА И ПРОМИШЛЕНА КАМАРА НА РОДОПИ и по никакъв начин не може да се счита, че отразява гледната точка на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат”