Top Stories

More From Our Blogs

Capital Partner Supports Trilant North America

Capital Partner Supports Trilant North America

Businesses at present had create people generated effective outlanders.

The New Business Bank: Private-Equity Firm Partners

The New Business Bank: Private-Equity Firm Partners

Businesses at present had create people generated effective outlanders.

Legal Practice Promote Interchange of Information

Legal Practice Promote Interchange of Information

Businesses at present had create people generated effective outlanders.

Supports Partner Trilant North America Acquisition

Supports Partner Trilant North America Acquisition

Businesses at present had create people generated effective outlanders.

logo

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове настраните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“

 

„Тази страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорно за ТЪРГОВСКАТА И ПРОМИШЛЕНА КАМАРА НА РОДОПИ и по никакъв начин не може да се счита, че отразява гледната точка на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат”