Our Team

Appropriately communicate one-to-one technology after plug-and-play networks.

Eugene Wolfe
Eugene WolfeManaging Director

sample@finatic.com

143-295-2035

Scott Ortega
Scott OrtegaCreative Head

sample@finatic.com

143-295-2035

Loretta Johnston
Loretta JohnstonFinancial Advisor

sample@finatic.com

143-295-2035

Bobby Atkins
Bobby AtkinsFinancial Advisor

sample@finatic.com

143-295-2035

Emilie Lambert
Emilie LambertBusiness Analyst

sample@finatic.com

143-295-2035

Jackson Raid
Jackson RaidBusiness Analyst

sample@finatic.com

143-295-2035

logo

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове настраните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“

 

„Тази страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорно за ТЪРГОВСКАТА И ПРОМИШЛЕНА КАМАРА НА РОДОПИ и по никакъв начин не може да се счита, че отразява гледната точка на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат”